HƯỚNG DẪN CẮT: GRUNGE ROCK

Trong bài hướng dẫn này, Akos Bodi thực hiện kiểu tóc tỉa lỡ.

Đăng trong Cắt, Giáo dục | 19/10/2020
Chia sẻ:

Trong mục hướng dẫn này, Akos Bodi – Giám đốc Sáng tạo TIGI Châu Âu, thực hiện kiểu tóc Grunge Rock, một kiểu tóc tỉa lỡ có mái.

Akos nói: “Những lớp tỉa nội sâu bên trong tạo chuyển động và độ lơi cho kiểu tóc rất thân thiện với salon này.” Anh sử dụng Superstar Queen for a Day để trợ cắt, hoàn thiện với Headrush và Masterpiece để tăng độ bóng và giữ nếp.

 

 

SẢN PHẨM SỬ DỤNG


BED HEAD


Xịt Sấy Phồng Superstar Queen for a Day
Xịt Bóng Headrush
Gôm cứng siêu bóng Masterpiece

THỰC HIỆN
  • Cắt, Tạo kiểu & Video : Akos Bodi   /  
Chia sẻ: